Etämyynnin sopimusehdot


Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Huutokauppakohteissa AUNE ehdot eivät ole voimassa.
 

Maksuehdot
•    Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla tai rahoituksella ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Varaosa- ja huoltopalvelut voi maksaa maksukortilla tai rahoituksella ja noutoautomaatissa ainoastaan maksukorteilla.
•    Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteismaksuosuudeksi sovittu kauppahinta on maksettu.
•    Mikäli ajoneuvosta tai huolto- ja varaosapalveluista solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

Ostajan palautusoikeus
•    Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.
•    Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo tai tuote Inchcape Motors Finland Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon rekisteröinnistä seuraavien ehtojen mukaisesti:
1.   Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa.
2.   Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä myyjäliikkeeseen palautuksen yksityiskohtien sopimiseksi.
3.   Asiakas voi käyttää AKL:n peruuttamislomaketta.
4.   Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon tai tuotteen asiakkaalle luovuttanut.
5.   Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
6.   Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään tuhat (1.000) kilometriä.
7.   Inchcape Helsinki palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).
8.   Palautettavan ajoneuvon tai tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Varaosatuotteessa pakkaus pitää olla myyntikuntoinen ja osaa ei ole asennettu tai käytetty. Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.
9.  Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
10. Inchcape Helsinki tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo tai tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
11. Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta.
12. Jos Inchcape Helsinki huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Inchcape Helsingillä oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

Tietoa riidanratkaisusta

Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan jälleenmyyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat autotalon johtajalta. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: info@inchcape.fi